• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Në datën 9 Shkurt 2016, U organizua "Triple-Helix Competition"

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) - Programi Rajonal i Evropës Juglindore organizoi në Tiranë Konkursin Triple Helix për prezantimin e projekteve më të mira inovative. Përmes këtij projekti OECD synon të mbështesë qeverinë Shqiptare në krijimin e një mjedisi të favorshëm për bashkepunimin BIZNES-AKADEMI-QEVERI per te zhvilluar inovacionin, dhe te ndihmoje kompanitë shqiptare të kuptojnë dhe të korrin përfitimet e njohurive komercialiste dhe akademike per të shfrytëzuar plotësisht potencialin e tyre kërkimor. Në muajin Dhjetor 2015, juria e përzgjedhur nga OECD me eksperiencë ndërkombëtare në fushën e inovacionit përzgjodhi 6 projekt-aplikime si më të mirat nga të cilat në 9 Shkurt 2016, në ceremoninë përfundimtare të ndarjes së çmimeve të konkursit 3 ishin fituesit. Projekti “Creation of a Business incubator” me Koordinator Universitetin Europian të Tiranës dhe Partner Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Business Association zunë vendin e dytë në këtë konkurs. Fituesit përmes këtij projekti do të përfitojnë promovim të lartë kombëtar dhe ndërkombëtar dhe do të kenë mbështetje të mëtejshme. Partnerë në këtë konkurs ishin: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizëm, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Shqipërisë & Agjencia e Zhvillimit të Investimeve Shqiptare - AIDA, si bashkë-organizatore në promovimin e bashkëpunimit tre-palësh biznes–akademi–qeveri.

Në datat 25-26 Nëntor 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Komisionin Europian nëpërmjet Instrumentit të Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit TAIEX- organizoi aktivitetin “Horizon 2020 Projects”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ofrojë asistencë për hartimin e projekt propozimeve dhe zbatimin e projekteve të miratuara në kuadër të Programit Europian për Shkencë dhe Teknologji Horizon 2020. Në këtë aktivitet, ekspertë me përvojë të gjatë e të suksesshme në fushën e projekteve kërkimore- shkencore Z. Flavio Forabosco (Profesor i Asociuar , Universiteti i Padovas në Itali), Z. Philipe Keraudren (Ekspert, Drejtoria e Përgjithshme e Kërkimit dhe Inovacionit pranë Komisionit Europian), Znj.Doroteja Zlobec (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Sportit në Slloveni) dhe Znj. Tania Friederichs (Drejtoria e Përgjithshme e Kërkimit dhe Inovacionit pranë Komisionit Europian),dhanë udhëzime dhe praktikat më të mira të implementuara në shtetet anëtare të BE-së për të maksimizuar pjesëmarrjen dhe rezultatet në aplikimet kundrejt Thirrjeve për projekt-propozime në kuadër të Programit Horizon 2020. Në këtë aktivitet ishit të ftuar të merrnin pjesë kërkues shkencor nga të gjitha institucionet Shqiptare kërkimore shkencore.

Kërkimi shkencor është një nga shtyllat e rëndësishme të ligjit të Arsimit të Lartë, por edhe një ndër pikat ku Shqiperia do të vlerësohet si vend kandidat për Bashkimin Europian.

Në buxhetin e këtij viti kërkimi shkencor zë vetëm 0.4 % të GDP-së, nga 1 deri ne 2% që është rekomandimi i BE-së. “Me hapjen e negociatave siç e dini, agjencia që unë përfaqësoj por edhe Ministria e Arsimit raporton në mënyrë të veçantë për Kapitullin 25, që është një kapitull që lidhet drejtpërdrejt me politikën në fushën e kërkimit shkencor dhe inovacionin. Por një nga elementët bazë me të cilat matet ecuria e Shqipërisë në këtë kapitull është sasia e financimit të kërkimit shkencor që në nivele optimale duhet të jetë 1 deri 2% të GDP-së”, deklaroi Geron Kamberi, drejtor i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Lexo intervistën e plotë: Intervista

Kërkimi shkencor duhet t’u paraprijë me idetë e tij zhvillimeve në fusha të ndryshme / Shqipëria, pjesë e Rrjetit "EURAXESS"

Intervista e Drejtorit të Përgjithshëm Z.Geron Kamberi dhe Specialistes Znj. Rajna Spaho në Gazetën Mësuesi Nr.8, 2015.

Në një intervistë për gazetën "Mësuesi", Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë e Inovacionit (AKTI), Geron Kamberi flet mbi punën dhe aktivitetin e Agjencisë.

Specialistia Znj. Rajna Spaho tregon mbi përfshirjen e Shqipërisë në rrjetin EURAXESS, mes 40 shteteve pjesëmarrëse në të gjithë botën, një portal punësimi online në fushën e kërkimit shkencor.

Lexo intervistën e plotë: Intervista

Aktivitete

"EURAXESS Roadshow 2015"

Autobusi EURAXESS – Researchers in Motion (Studiuesit në Lëvizje) mbërriti në 15 Tetor 2015 në Shkodër dhe 16 Tetor 2015 në Tiranë, me informacion rreth punëve kërkimore dhe mundësive për financim. Studentët dhe kërkuesit shkencorë ishin të ftuar të na vizitonin nga ora 10.00 – 15.00 për të zbuluar se si të gjejnë punë në vende të tjera Europiane dhe të marrin financime.

Autobusi ndërveprues përmbante terminale informacioni ku kërkuesit shkencorë mund të përdornin faqen e internetit EURAXESS dhe të postonin jetëshkrimet e tyre. Profesionistët e EURAXESS ishin të gatshëm të shpjegonin shërbimet që ofron Programi Euraxess dhe si mund të përdoren këto shërbime për të gjetur punë dhe filluar karrierën kërkimore shkencore. Një fotograf profesionist iu bëri vizitorëve fotografi jetëshkrimi profesioniste falas.

Ditë Informative tek Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (UPT)
Në kuadër të Programit Horizon 2020, Rrjetit Euraxess, Kartës Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodit të Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë, më datë 14 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave (UPT) një Ditë Informative. Për më tepër...

Ditë Informative tek Akademia e Sigurisë
Më datë 10 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Akademisë së Sigurisë një Ditë Informative mbi Programin Horizon 2020, Rrjetin Euraxess, Kartën Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë. Stafi Akademik prezent në këtë takim u mirë informuan mbi të gjitha shtyllat d he fushat e Programit Horizon 2020. Për më tepër...

Ditë Informative tek Instituti Kanadez i Teknologjisë
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit më datë 09 Shtator 2105, organizoi në ambientet e Institutit Kanadez të Teknologjisë, një Ditë Trajnimi mbi Programin Horizon 2020, Rrjetin Euraxess, Qëndrat e Përbashkëta Kërkimore (JRC), Kartën Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë. Për më tepër...

Trajnimi dhe Workshop-i "Promovimi i Rrjetit Euraxess në Shqipëri"
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, AKTI, në kuadër të mbylljes së Programeve Kombëtare për vitet 2010-2014 organizoi në datën 1 korrik 2015 Konferencën e II-të "Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010-2014". Konferenca u mbajt në ambientet e Hotel Mondial, Tiranë. Qëllimi i organizimit të Konferencës ishte njohja me rezultatet e arritura nga 26 projektet e tjera të financuara nga Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, prezantimi nga drejtuesit e këtyre projekteve të impaktit që ato kanë patur nga pikëpamja shkencore e dobia praktike, risitë që kanë sjellë, rekomandimet si edhe perspektiva e Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit-PKKZH në vitet e mëpasme. Për më tepër...

Trajnimi dhe Workshop-i "Promovimi i Rrjetit Euraxess në Shqipëri"
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në rolin e Institucionit Drejtues të Rrjetit EURAXESS organizoi në datën 7 Maj 2015 aktivitetin Promovimi i Rrjetit EURAXESS në Shqipëri". Ky aktivitet u organizua me pjesëmarrjen e më shumë se 90 përfaqësuesish nga institucione të ndryshme kërkimore shkencore dhe pikave të kontaktit EURAXESS si dhe me pjesëmarrjen e ekspertëve të huaj që ndanë me këtë komunitet eksperiencën e tyre në rrjetin EURAXESS, Dimitrios Sanopoulos – CERTH, EURAXESS Greece, Ana Grdovic – AMEUP EURAXESS Croatia, Manda Japuncic – AMEUP EURAXESS, Croatia. Për më tepër...

Për më tepër aktivitete të organizuara nga Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacioni

Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI) ka marrë si iniciative të krijojë një faqe të veçantë që i dedikohet Historikut të Zhvillimit të Shkencës në Shqipëri që në fillesat e saj.
Këtu do të gjeni informacion mbi instuticonet shkencore që kanë ekzistuar në Shqipëri ndër vite dhe aktualisht.
Për më shumë informacion mund të vizitoni këto faqe që i dedikohen zhvillimit të shkencës në Shqipëri. Për më tepër...

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri
Në këtë dokument do të gjeni strukturën e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri, duke përfshirë strukturat që janë pjesë e saj. Për më tepër...

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra
Në këtë dokument do të gjeni të dhëna dhe statistika rreth Projekteve të financuara në kuadër të Programeve për Kërkim dhe Zhvillim (PKKZH). Për më tepër...

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015
Strategjia e Shkencës, Teknologjisë e Inovacionit (SShTI), i pari dokument ndërsektorial i këtij lloji, i cili përbën platformën afatgjatë të zhvillimit të kërkimit dhe inovacionit në vendin tonë, për periudhën 2009 - 2015.Për më tepër...

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016
Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016 ka për qëllim të sigurojë mbështetje SME-ve, duke nxitur procesin e inovacionit, përmirësimin e kapacitetit teknologjik, dhe krijimin e një sistemi të inovacionit që do të rrisë ndërveprimin me institucionet që mbështesin ndërmarrjet. Për më tepër...

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca
Raporti i Progresit të Bashkimit Europian është dokumenti i përvitshëm i përgatitur nga Komisioni Europian ku paraqitet vlerësimi i Komisionit për arritjet e vendit kandidat gjatë vitit të kaluar. Në dokumentin bashkëngjitur do të gjeni Raportet e Progresit për Shqipërinë, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca që nga viti 2010. Për më tepër...

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)
Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programet e Komunitetit, duke i lënë Komisionit dhe autoriteteve kompetente të Shqipërisë të përcaktojë termat dhe kushtet e veçanta, duke përfshirë kontributin financiar, në lidhe me këtë pjesëmarrje në secilin program të veçantë. Për më tepër...

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)
Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013. Për më tepër...

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra
Në këtë dokument do të gjeni të dhëna dhe statistika rreth projekteve fituese nga instuticinet kërkimore shkencore Shqiptare të financuar nga BE në kuadër të Programit Kuadër të për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 për vitet 2007-2013. Për më tepër...

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)
Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020) përcakton prioritetet e asistencës financiare të Komisionit Europian për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit. Për më tepër...

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"
Marrëveshja kuadër ndërmjet Komunitetit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë mbi parimet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programet e Komunitetit që të përcakton termat dhe kushtet specifike, duke përfshirë edhe kontributin financiar në lidhje me këtë pjesëmarrje, në secilin program të veçantë. Për më tepër...

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"
Në këtë dokumnet do të gjeni mënyrën se si mund të aplikoni për një projekt në Programin e BE-së për Kërkimin Shkencorë Horizon 2020. Për më tepër...

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor
ERA - European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit është një zonë kërkimi e hapur në të cilën kërkuesit dhe njohuritë shkencore e teknologjike qarkullojnë lirisht. Nëpërmjet ERA, BE dhe anëtarët e saj do të forcojnë bazat e tyre shkencore e teknologjike, konkurueshmërinë dhe kapacitetet e tyre për të perballuar bashkarisht sfidat e mëdha. Për më tepër...

Programi i BE Erasmus +
Erasmus+ është programi më i ri arsimor i bashkimit Evropian që synon modernizimin e sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës dhe të një bote në ndryshim të vazhdueshëm. Erasmus+ bashkon në një ombrellë të vetme shtatë programet e mëparshme arsimore të BE-së duke lehtësuar orientimin e përfituesve dhe rregullat e pjesëmarrjes. Për më tepër...

Programi i BE Lifelong Learning
Programi Lifelong Learning (LLP) është projektuar për të mundësuar njerëzit, në çdo fazë të jetës së tyre, për të marrë pjesë në stimulimin e përvojave të mësuarit, si dhe zhvillimin e arsimit dhe trajnimit në të gjithë Europën. Për më tepër...

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020
Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020 / EU Smart Growth Strategy 2010 - 2020Për më tepër...

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.
Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor / Western Balkans Strategy Regional Research & Development Strategy e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013. Për më tepër...

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian
Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian / EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region përcakton opozitë nevojat dhe potencialin për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të Rajonit Adriatik dhe Jonian Për më tepër...

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014
Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014/OECD Science, Technology and Industry Outlok, 2014 rishikon trendet kyçe në politikat për shkencën, teknologjinë dhe inovacionit (SHTI), dhe performancën e tyre në më shumë se 45 ekonomi, duke përfshirë vendet e OECD-së dhe ekonomitë e mëdha në zhvillim. Për më tepër...

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën
Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën / UNESCO Science Report monitorojnë evolucionin e sistemit mbështetës për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin në mbarë botën me kalimin e kohës, përmes syve të një ekip të pavarur ekspertësh të cilët skruajnhail në lidhje me vend apo rajon nga i cili ata janë. Për më tepër...

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013
Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013 / Eurostat: Science ,technology &Inovation in Europe, 2013 edition jep një pasqyrë statsistikave të shkencës, teknologjisë dhe inovacionit (SHTI). Të gjitha të dhënat statistikore dhe reguesit (indikatorët) janë të bazuar në burimet e disponueshme në Eurostat. Për më tepër...

Java e Inovacionit
Java e inovacionit është aktivitet një javorë i organizuar Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike (MIAP) që prej vitit 2014. Kjo javë i drejtohet kryesisht qytetarëve, informimit të tyre mbi risitë dhe teknologjitë në sektorë të ndryshëm. Njëkohësisht kjo javë synon gjithashtu të promovojë nisma inkurajuese për të rinjtë, duke nxitur ata në ideimin e projekteve inovative. Për më tepër...

Albanian ICT Awards
Albanian ICT Awards është eventi i parë i këtij lloji në Shqipëri, që simbolizon mirënjohjen, falënderimin dhe shpërblimin për punën e madhe dhe kreative përmes së cilës individët apo grupet e punës kanë arritur të ndikojnë në zhvillimin e ideve inovatore. Në këtë dokument do të gjeni informacion rreth tre edicioneve të zhvilluara të Albanian ICT Awards. Për më tepër...

Loading

Njoftime

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë e Inovacionit-AKTI promovon Rrjetin Euraxess në Shqipëri

Intervista e Drejtorit të Përgjithshëm Z.Geron Kamber në Gazetën Shqip të datës 05.11.2015

Në një intervistë për gazetën "Shqip", Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë e Inovacionit (AKTI), Geron Kamberi, tregon mbi përfshirjen e Shqipërisë në rrjetin EURAXESS, mes 40 shteteve pjesëmarrëse në të gjithë botën, një portal punësimi online në fushën e kërkimit shkencor.


Lexo intervistën e plotë: Intervista

Thirrje për Aplikim PRoF 2016

Universitet i Ghent në Belgjikë në kuadër të Projektit PRoF, ka hapur thirrjen për aplikim për kandidatë PRoF 2016.

*Prof është një konsorcium inovativ europian që ka filluar që në vitin 2009. Ai sjell së bashku më shumë se 300 profesionistë nga disiplina dhe organizata të ndryshme të cilat kanë si qëllim evoluimin e sistemit të kujdesit shëndetësor. Fuqia e konsorciumit qëndron në qasjen e saj interdisiplinare, ku organizatat e kujdesit shëndetësor punojnë së bashku me qendrat kërkimore, universitetet dhe kompanitë për të krijuar vizione për të ardhmen.

Shkarkoni : Thirrjen për Aplikim dhe Draft Formatin e Aplikimit.
Për më shumë informacioni vizitoni linkun: www.prof-projects.com

HORIZON 2020 – REZULTATET E PARA

Komisioni Europian ka publikuar së fundmi "Horizon 2020 – Rezultatet e Para", duke ndarë kështu të dhënat e mbledhura gjatë vitit të parë të impementimit të Horizon 2020, Programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin i Bashkimit Europian për vitet 2014 – 2020.

Shkarko : "Horizon 2020 – Rezultatet e Para"

Shpallja e Projekteve fituese të bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në kuadër të Marrëveshjes për Bashkëpunim Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë, Ju bën me dije se:
Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Austri ra dakord në financimin e kostove të mobilitetit të 10 Projekteve të Bashkëpunimit të cilat do të zgjasin nga 1 Janari 2015 deri ne 31 Dhjetor 2016 midis Republikës së Austrisë dhe Shqipërisë.

Shumë urime për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë për nënshkrimin e Horizon 2020!

Më 1 korrik 2014, pesë vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbia) dhe Republika e Moldavisë siguruar të drejtat e plota në programin shtatë vjeçar për kërkim dhe inovacion të Bashkimit Europian "Horizon 2020" duke nënshkruar marrëveshjen e anëtarësimit në Bruksel.
Marrëveshja e anëtarësimit do të ketë veprim paraveprues që nga data 1 janar 2014 dhe do tu japi mundësinë institucioneve me veprimtari kërkimore-shkencore të aplikojnë për fonde nën programin "Horizon 2020" që nga fillimi i tij.

Agjencia jonë ka në program edhe hartimin e një baze të dhënash të plotë për infrastrukturën kërkimore-shkencore që gjendet aktualisht në të gjitha Universitetet dhe Qendrat e Kërkimit Shkencor të vendit dhe që tashmë është një domosdoshmëri. Kjo i hap rrugën hartimit nga ana tonë edhe të një Formati Aplikimi që do të shërbejë për aplikimin pranë AKTI-t të kërkesave të Universiteteve, Qendrave dhe institucioneve kërkimore-shkencore, kërkuesve etj. për pajisje laboratorike në drejtim të studimit dhe kërkimit shkencor.

Për më shumë informacion lexoni: Baza e të dhënave të infrastrukturës kërkimore-shkencore

Horizon 2020 është programi i ri i Bashkimit Europian për kërkimin shkencor dhe inovacionin me kohëzgjatje nga viti 2014 deri më vitin 2020.

Në 11 Dhjetor 2013, Komisioni Europian ka hapur për herë të parë thirrjet për aplikim për projekte nën këtë program. Me një fond financimi prej 15 bilion Eurosh gjatë dy viteve të para, këto thirrje për aplikim kanë për qëllim të ndihmojnë ekonominë Europiane të drejtuar drejt njohurive dhe të trajtojnë çështje që do të sjellin ndryshime në jetën e njerëzve.

Thirrjet për aplikim mund ti gjeni në Participant Portal nën Horizon 2020 calls


Në datë 16.10.2013 Komisioni Evropian ka publikuar Progres – Raportin e Tetor 2013 për Shqipërinë.

Vlerësimet e Komisionit Evropian për Kapitullin 25 – Kërkimi dhe Shkenca mund t’i lexoni më poshtë:

Albanian Progress Report 2013 - Chapter 25

Progres Raporti BE 2013 - Kapitulli 25


Në datë 10.10.2012 Komisioni Evropian ka publikuar Progres – Raportin e Tetor 2012 për Shqipërinë.

Vlerësimet e Komisionit Evropian për Kapitullin 25 – Kërkimi dhe Shkenca (faqe 58 - 59) mund t’i lexoni më poshtë:

Albanian Progress Raport 2012

Albanian Progress Report 2012 - Chapter 25

Progres Raporti BE 2012 - Kapitulli 25

EURAXESS është regjistruar zyrtarisht si markë

25 Prill 2012 - EURAXESS tashmë është zyrtarisht e regjistruar si markë.

Zotërues i saj është Bashkimi Europian që përfaqësohet nga Komisioni Europian.

Cfarë do të thotë kjo? Të gjithë individët në mbarë Europën që duan të përdorin emrin dhe markën EURAXESS rrezikohen të ndiqen ligjërisht nëse nuk marrin më parë leje.

Republika e Moldavisë

Më 11 Tetor 2011 u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit për asocimin e Republikës së Moldavisë në FP7.

Republika e Moldavisë do të lidhet zyrtarisht me Programin Kuadër 7 të Komunitetit Europian nga 1 Janari 2012. Që nga kjo datë, Republika e Moldavisë mund të konsiderohet si një partner në projektet e FP7.


Në datë 12.10.2011 Komisioni Evropian ka publikuar Progres – Raportin e Tetor 2011 për Shqipërinë.

Vlerësimet e Komisionit Evropian për Kapitullin 25 – Kërkimi dhe Shkenca (faqe 58 - 59) mund t’i lexoni më poshtë:

Albanian Progress Raport 2011

EU Progress Report 2011 - Chapter 25

Progres Raporti BE 2011 - Kapitulli 25


Materiale Trajnuese
Publikime

Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për Vitet 2010-2014, Vëllimi II - Botimi përmban 27 artikuj shkencorë të projekteve të zhvilluara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014.Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për Vitet 2010-2014, Vëllimi I - Botimi përmban 22 artikuj shkencorë të projekteve të zhvilluara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014.


Karta Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë - Këto dy dokumente, që i drejtohen kërkuesve shkencorë, si edhe punëdhënësve dhe financuesve në të dy sektorët atë publik dhe privat, janë elemente kyçe në politikën e Bashkimit Evropian për ta bërë kërkimin shkencorë një karrierë tërheqëse, e cila është një tipar vital i strategjisë së BE për të stimuluar rritjen ekonomike dhe punësimin.

KATALOGU KOMBËTAR PËR INOVACIONET SHQIPTARE PËR ZHVILLIMIN E NJERËZVE - Qëllimi i katalogut është Sistemimi i praktikave krijuese të aktorëve lokalë duke sjellë zgjidhje inovatore për problemet e zakonshme. Ky katalog përmban 13 inovacione shqiptare për zhvillimin e njeriut brenda katalogut IDEASS.GUIDË - Kërkimi Eficient për Projektet Europiane të Kërkimit - ka për qëllim të ndihmojë sadopak Komunitin Kërkimor - Shkencor në gjetjen e informacionit të nevojshëm për Programet dhe Rrjetet Kërkimore Shkencore të Komunitetit Europian. Në të do të gjeni një përmbledhje të portaleve web më të rëndësishme për Kërkimin Shkencor në Europë.


FJALOR UDHËZUES - Për Njohjen e Programeve të Komunitetit Europian: FP7, COST, EUREKA, MARIE CURIE - qëllimi primar është informimi i Komunitetit Kërkimor - Shkencor mbi Programet dhe Rrjetet Kërkimore Shkencore të Komunitetit Europian me informacion praktik mbi mënyrën e pjesëmarrjes në këto programe të cilat koordinohen nga AKTI.


RREGULLORE PËR "ETIKËN NË VEPRIMTARINË KËRKIMORE DHE BOTUESE" - Për rëndësinë themelore që ka shkolla në kërkimin shkencor e botues dhe që ju të jeni të përditësuar për ecurinë e reformave integruese, po botojmë të plotë rregulloren mbi Etikën në Kërkimin Shkencor e Botues: Një hap cilësor drejt forcimit të kapitalit njerëzor në nivel kombëtar, dhe rritjen e kapacitetit bashkëpunues me hapësirën evropiane të kërkimit.

Lidhje të Shpejta